top of page

Afscheid
Hans van de Ven

Geachte relatie, beste collega,

Donderdag 29 september heb ik afscheid genomen als algemeen directeur van Hurkmans Groep. Na 35 jaar draag ik het stokje over aan Edwin Baeten.

De afgelopen 14 jaar hebben wij samen de directie gevoerd en hebben het bedrijf uitgebouwd tot daar waar we nu staan. Een belangrijk doel hierbij was het realiseren van een sterk managementteam dat verantwoordelijk is voor de verschillende werkstromen. De wijziging in de directie zal voor u dan ook geen merkbare verandering met zich meebrengen.

 

Om nog beter in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen zijn wij voornemens om onze directie uit te breiden. We nemen onze tijd om dit zorgvuldig te doen en zullen daar over communiceren op het moment dat hierover meer duidelijkheid is.

Ik wil nogmaals iedereen bedanken voor de prettige relatie en het vertrouwen wat ik deze jaren heb mogen ervaren.

 

Hurkmans, Goed Vur Mekaar!

Hans van de Ven

Voorzitter AvA Hurkmans Groep

bottom of page