top of page
PRIVACYVERKLARING

De Hurkmans Groep hecht veel waarde aan uw privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgvuldig om met uw gegevens. Indien u bij ons solliciteert dan kiest u ervoor om ons vrijwillig informatie te verschaffen. Wij gaan hier uiterst accuraat en vertrouwelijk mee om. De (persoons)gegevens worden beveiligd en worden uitsluitend voor werving- en selectiedoeleinden gebruikt. We houden ons hiermee aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Indien je besluit te solliciteren bij de Hurkmans Groep dan gaan wij er van uit dat je ons Privacy Statement hebt gelezen en dat je akkoord bent met het bovenstaande.

Om welke persoonsgegevens gaat het?
Als u bij ons solliciteert vragen we om gegevens die nodig zijn om de sollicitatie te kunnen beoordelen en om contact met u op te kunnen nemen. Wij verstrekken geen van de verkregen gegevens aan externe partijen.

We registreren NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens, Curriculum Vitae, informatie over opleiding, stages en werkervaring en andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van een kandidaat, bijvoorbeeld informatie over opleidingen, testen, referenties.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?


Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de procedure. Na het afronden van de procedure worden uw gegevens binnen vier weken verwijderd uit onze systemen. Het kan voorkomen dat wij uw gegevens nog langer willen bewaren. In dat geval vragen wij u om toestemming om uw gegevens nog een jaar te bewaren.

Vragen?
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via hr@hurkmansbv.nl

 

bottom of page