top of page

CO2 PRESTATIELADDER

De Hurkmans Groep is gecertificeerd voor de CO₂-prestatieladder. De CO₂-prestatieladder is gebaseerd op het Capability Maturity Model (CMM). Het model onderkent vijf niveaus van volwassenheid, de zogenaamde ‘maturity levels’. De CO₂-Prestatieladder haakt in op duurzaam ondernemen van bedrijven die daar van binnenuit, als ontwikkelingstraject mee bezig zijn.
In de CO₂-Prestatieladder is het CMM vertaald in vijf oplopende niveaus. Per niveau is een vaste set van eisen gedefinieerd die worden gesteld aan de CO₂-prestatie van het bedrijf en haar projecten. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken (A t/m D) met elk een eigen wegingsfactor.

De ladder kent in totaal dus 5 niveaus. De Hurkmans Groep BV zit sinds een aantal jaar op niveau 5. Op de vijfde trede dienen alle bronnen, welke CO₂-uitstoot veroorzaken, inzichtelijk te zijn. We plannen concrete stappen om deze terug te dringen. Dit doen we ook extern. We kijken naar wat er in de branche gebeurt en sluiten ons bij goede initiatieven aan. Op niveau vijf is de organisatie bewust van de directe CO₂–uitstoot (scope 1), indirecte uitstoot van CO₂- door opwekking van zelf gekochte en verbruikte elektriciteit of warmte (scope 2) indirecte uitstoot van CO₂- (scope 3).

Wat houdt dit nu globaal in? De CO₂-prestatieladder is een tool waarmee een bedrijf haar CO₂ voetafdruk bewust verkleint. De mate waarmee een bedrijf direct en indirect CO₂- emissie uitstoot om tot een bepaalde omzet te komen wordt in dit principe gezien als de voetafdruk van de organisatie. De doelstelling voor 2022 is om de CO₂–uitstoot van scope 1,2 en emissies gereduceerd is met 50 % per euro eigen omzet ten opzichte van 2014. De bovengenoemde besparingspercentages resulteren in een hogere reductie dan de doelstelling van de Hurkmans Groep.

Dat is goed om te weten, maar wat kunnen wij met deze informatie? Verstandig gedrag op de werkvloer draagt bij aan het halen van ons doel. Om aan te tonen dat wij dit serieus nemen hebben we ons laten certificeren. CO₂/omzet is een goede methode voor het monitoren van de efficiëntie van onze organisatie. De komende jaren zullen we diverse projecten doorlopen om de efficiëntie van onze organisatie te vergroten en onze doelstellingen te behalen. Met elkaar gaan we op weg naar een groene toekomst!

De efficiëntie van onze organisatie is niet alleen afhankelijk van onze eigen processen. Wij nodigen iedereen uit om met ideeën en tips te komen (Chantal van Cranenbroek, 06-19019263). Het rendement van de keten weegt tenslotte zwaarder dan dat van de schakel. We zullen u op de hoogte houden van de resultaten, de voortgang en de diverse deelprojecten welke we hier gaan oppakken. Tips of behoeftig naar meer informatie? We horen graag van u!

Voor meer informatie over de CO2 prestatieladder kunt u contact opnemen met stichting klimaatneutraal aanbesteden en ondernemen. www.skao.nl

Scope.jpg
Schema uitstoot juni 23.png
bottom of page